ebook Możliwości wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii
0 / 5.00 (liczba ocen: 0) Ilość stron (szacowana): 681

Możliwości wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii
ebook: pdf

E-book - najniższa cena: 21.00
wciąż za drogo?
EMPIK#EMPIK CW
EMPIK#EMPIK CW
21.00 zł Lub 18.90 zł


          Publikacja odpowiada na pytanie: czy możliwe jest, a jeśli tak, to czy korzystne dla uczniów jest wykorzystywanie historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii? Składa się ona z dwóch części, teoretycznej i praktycznej.
          Pierwsza z nich jest rezultatem dokładnej analizy literatury i opisuje szczegółowo nie tylko samą historię alternatywną ale także sposób w jaki jest ona postrzegana w środowisku naukowym. Część ta zawiera charakterystykę: pojęcia historii alternatywnej, jej struktury oraz typów, właściwego sposobu prowadzenia rozważań kontrfaktycznych, ról jakie odgrywają one w historii i innych dziedzinach naukowych, wpływu jaki mają one na ludzi (głównie uczniów), a także rzeczywistej i potencjalnej obecności historii alternatywnej w edukacji historycznej.
          Druga część publikacji oparta została na informacjach zgromadzonych od polskich dydaktyków historii oraz od uczniów i nauczycieli historii z Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. W tym celu wykorzystany został sondaż diagnostyczny zrealizowany techniką ankiety. Każda grupa (dydaktycy, nauczyciele, uczniowie) miała inną wersję kwestionariusza. Każdy zapytany został o opinię na temat historii alternatywnej, rzeczywiste i potencjalne wykorzystywanie rozważań kontrfaktycznych w edukacji historycznej, a także o wpływ takiego ich użycia na uczniów.
          W konkluzji skonfrontowano wyniki obu części (teoretycznej i empirycznej) oraz zweryfikowano każdą z postawionych hipotez. W ten sposób, wnioski wyciągnięte z teoretycznej analizy oraz sondażu diagnostycznego malują obraz rzeczywistego nastawienia twórców i beneficjentów procesu dydaktycznego wobec historii alternatywnej oraz jej wykorzystywania w edukacji historycznej.

„Pytanie, co by się stało, gdyby nie wydarzyło się to czy tamto, jest niemal jednomyślnie odrzucane, gdy tymczasem jest to pytanie zasadnicze.”
                                                                                                                                  Fryderyka Nietzsche, Niewczesne rozważania

„Nos Kleopatry: gdyby był krótszy, całe oblicze ziemi wyglądałoby inaczej.”
                                                                                                                                                                         Blaise Pascal, Myśli

„Nie ulega wątpliwości żadnej, że błędne lub lekkomyślne używanie historycznego „gdyby” szkodzi historycznej pracy, ale dlatego, że jeden może z pewnej rzeczy zły zrobić użytek, nie można jej zabronić innym, którzy nią zdołają z wielkim pożytkiem władać.”
                                                                                                                                         Michał Bobrzyński, Dzieje polski w zarysie

Możliwości wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii od Jacek Struski możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć