ebook Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków, 1944-1946
4.27 / 5.00 (liczba ocen: 4)

Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków, 1944-1946
ebook: mobi (kindle), epub (ipad)

E-book - najniższa cena: 36.90
wciąż za drogo?
53.91 złpremium: 35.94 zł Lub 35.94 zł
36.90 zł
46.72 zł Lub 42.05 zł
53.31 zł Lub 47.98 zł
59.90 zł
46.69 zł
49.31 zł
kliknij aby zobaczyć pozostałe oferty (3)
Wesprzyj UpolujEbooka.pl - postaw kawę
Inne proponowane

Przymusowe wysiedlenia Polaków ze Wschodu na Ziemie Zachodnie u schyłku II wojny światowej nie doczekały się dotąd popularnej monografii. Tego trudnego zadania podjął się Grzegorz Hryciuk, historyk związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Na ponad sześciuset stronach analizuje i przywraca debacie publicznej obrosły uproszczeniami i mitami wątek, tak istotny dla zrozumienia dziejów i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej.

Przesiedleńcy to poruszająca epopeja o ponad 800 tysiącach naszych przodków wysiedlonych z południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej na ziemie poniemieckie. To opowieść o bezpowrotnie utraconym świecie i wojennej pożodze, o brutalnym rozstaniu z ukochaną małą ojczyzną i ciągnącej się tygodniami podróży przez Polskę w bydlęcych wagonach – zbudowana z faktów historycznych i osobistych wspomnień wysiedlonych. To również opowieść o mozolnie wznoszonych na niemieckich ruinach fundamentach polskiego uniwersum.

Tereny Ziem Zachodnich zamieszkuje dziś ponad 4,5 miliona przesiedleńców z Kresów i ich potomków. Książka wrocławskiego historyka przywraca pamięć o ich epopei, zapomnianej w wirze wielkiej historii.

O e-booku Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków, 1944-1946 blogerzy napisali:

Przesiedleńców należy niezmiernie docenić przede wszystkim za kompleksowość i dokładność. Ale także pochwalić za przystępne i rozważne przedstawienie niełatwego pod wieloma względami tematu. - donos kulturalny - Krzysztof Komorek

Przesiedleńcy. Wielka epopeja Polaków, 1944-1946 od Grzegorz Hryciuk możesz już bez przeszkód czytać w formie e-booka (pdf, epub, mobi) na swoim czytniku (np. kindle, pocketbook, onyx, kobo, inkbook).
Gruntowny obraz procesu wysiedleń Polaków z południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej znajdziemy w najnowszej książce Grzegorza Hryciuka.

Autor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, koncentruje się w swoich badaniach na zagadnieniach narodowościowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., historii Ukrainy, relacjach polsko-ukraińskich w XX stuleciu, problematyce przymusowych migracji na obszarze Europy Wschodniej. Tym tematom poświęcił kilka swoich wcześniejszych prac.

Tereny Ziem Zachodnich zamieszkuje dziś ponad 4,5 miliona przesiedleńców z Kresów oraz ich potomków. Przesiedleńcy opisują cały proces przymusowych wysiedleń Polaków z terenów, które po II wojnie światowej włączone zostały w obszar ZSRR.

Grzegorz Hryciuk nie skupia się jednak na samym momencie wysiedleń. Znaczną część książki zajmuje wprowadzenie, omawiające sytuację Polaków w Galicji Wschodniej przez II wojną światową, a także stosunki i konflikty narodowościowe w latach 1939-1944. Nie zabrało co oczywiście omówienia kwestii polityki ZSRR wobec tych terenów.

Autor starał się drobiazgowo pokazać całą organizacyjną stronę wysiedleń. Stąd też dokładne omówienie kwestii umów, działania administracji przesiedleńczej, ewidencji ludności, wydawania kart ewakuacyjnych. Stąd też nie brakuje w książce licznych tabel i zestawień. Jeden z rozdziałów poświęcono wy­jazdom duchowieństwa, kwe­stiom sie­ro­ciń­ców oraz zma­ga­niom o do­bra kul­tury. Dobrym podsumowaniem całości jest rozdział poświęcony „urządzaniu się” przesiedleńców w miejscach, w których się znaleźli.

Książkę należy niezmiernie docenić przede wszystkim za kompleksowość i dokładność. Ale także pochwalić za przystępne i rozważne przedstawienie niełatwego pod wieloma względami tematu.

Ocena: 4/6 czytaj więcej
©donos kulturalny
Komentarze dotyczące książki:
Warto zerknąć