Literatura sautée

Piotr Kopka

O książkach pisze na blogu literaturasautee.pl, a o muzyce w kwartalniku "Lizard Magazyn". Autor licznych artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów i relacji koncertowych publikowanych w internecie oraz w prasie papierowej. W życiu zawodowym aktywny nauczyciel - polonista z pasją. O edukacji pisze dla miesięczników "Szkoła" i "Sygnał". Najbardziej lubi klasykę literatury i dobre reportaże, a czyta głównie przy rocku, jazzie i ambiencie.
2.78 zł
Dawid Copperfield to znakomita powieść obyczajowa autorstwa Charlesa Dickensa - najsłynniejszego brytyjskiego pisarza epoki wiktoriańskiej. Osią fabuły jest dzieciństwo i młodość tytułowego bohatera, który rodzi się jako półsierota, a następnie przechodzi bardzo trudny okres w szkole, by wreszcie, z powodu śmierci matki, przerwać naukę i trafić w charakterze robotnika do fabryki. Tam pracuje niezwykle ciężko, a do tego żyje w permanentnej nędzy. Wkrótce jednak trafi na utrzymanie do swojej...
Dawid Cop­per­field to w twór­czo­ści Dic­ken­sa powieść szczy­to­wa, bo wie­le jej wąt­ków jest auto­bio­gra­ficz­nych.
22.55 zł
Czy istnieje jeszcze Europa duchowa?... Czy są tylko kraje, granice, systemy finansowe, ustroje polityczne, a z całości pozostał tylko chorobliwy nacjonalizm? W Porwaniu Europy Sándor Márai zawarł spostrzeżenia i refleksje z podróży, w którą wyruszył w 1946 roku z ojczystych Węgier do Szwajcarii, Włoch i Francji. Przemierzając po raz pierwszy po tragedii drugiej wojny światowej ulice, place i zaułki Genewy, Rzymu, Neapolu, Paryża… i obserwując mieszkańc&oacut...
Porwanie Europy można traktować jako suplement do pięciotomowego Dziennika Sándora Máraiego, ale może być też ciekawym dokumentem ukazującym starą Europę kilka chwil po II wojnie światowej.
29.31 zł
Ekspres do Galicji to kontynuacja Hotelu Wielkie Prusy - kryminału w stylu retro z intrygą, wyśmienitą fabułą i znakomicie wykreowanymi sylwetkami bohaterów.  
Akcja kry­mi­na­łów Koło­mij­czu­ka tro­chę się wle­cze, jeśli porów­nać ją ze świa­to­wy­mi tren­da­mi. Za to cie­szą nie­zli­czo­ne, sty­lo­we opi­sy doznań zmy­sło­wych zwią­za­nych ze sma­ko­wa­niem, popi­ja­niem drob­ny­mi łycz­ka­mi i pochła­nia­niem wiel­ki­mi hau­sta­mi moc­ne­go alko­ho­lu. Tu Koło­mij­czuk obja­wia się jako sty­li­sta i sma­kosz.
26.51 zł
Niezapomniana opowieść o sile przyjaźni, ludzkich tęsknotach i marzeniach! George Milton i Lennie Small to niezwykły tandem przyjaciół. George jest silnym mężczyzną, a podążający w ślad za nim Lennie - upośledzonym gigantem o umysłowości małego dziecka. Niezdarny i nieświadomy własnej siły fizycznej, nie potrafi dostosować się do społecznych norm i co chwila sprowadza na siebie i George'a mniejsze lub większe nieszczęścia. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca, przyjaciele przemierzają pogrążone w Wie...
Klasyk z lat 30. ubiegłego wieku zachwyca mistrzowską formą. W tej krótkiej powieści każde słowo ma ciężar starotestamentowy.
25.94 zł
Miami. Odcisk na palcu Florydy, latarnia morska dla ofiar kubańskiego ucisku, nieatrakcyjny skrawek Ameryki. Jak to możliwe, że z miasta skazanego na porażkę stało się jednym z najważniejszych punktów na mapie USA i bramą łączącą uporządkowaną Północ z pogardzanym Południem? Choć problemy wzbierały już w latach siedemdziesiątych, to właśnie w 1980 roku przez miasto przetoczyła się ich kulminacyjna fala. Napływ tysięcy imigrantów z Kuby, kolumbijscy narcos przemycający przez Miami tony kokainy...
Książ­ka jest nie­co prze­ga­da­na, a kon­struk­cja opar­ta na trzech głów­nych pro­ble­mach, oma­wia­nych naprze­mien­nie, nie sprzy­ja kon­cen­tra­cji czy­tel­ni­ka. Co nie zmie­nia fak­tu, że lek­tu­ra Mia­mi 1980 jest bar­dzo poucza­ją­ca w kon­tek­ście współ­cze­sno­ści naj­now­szej. Oby­śmy dali radę tak, jak nie­gdyś mło­de ame­ry­kań­skie mia­sto na Florydzie.
26.64 zł
Lodowa karuzela to powieść, w której gęsto od emocji, domysłów, układania poszczególnych puzzli na odpowiednie miejsca. Ołeh Polakow zadbał zarówno o warstwę językową powieści, emocje, kreacje bohaterów oraz narrację, która swą tajemniczością wciąga nas od pierwszych wersów! 
Dziwna książka, dość psychodeliczna, za to z Majdanem w tle.
31.72 zł
Finalistka National Book Award for Fiction 2021. Bestseller „New York Timesa”. Odważnie nakreślona feministyczna opowieść osadzona w XII wieku. Są tu sacrum i profanum, przemoc, zmysłowość, seks, wojna i religijna ekstaza, siostrzeństwo, nieposkromiona pasja oraz portret niezwykłej, dążącej do wielkości kobiety w zepsutym, patriarchalnym świecie. „Wyspa kobiet” (ebook dostępny w formatach epub, kindle mobi) to pierwsza od czasu „Fatum i furii” powieść Lauren Groff, autorki...
Napisana zwięzłym, hermetycznym stylem powieść historyczna bez wyrazistej akcji, za to z silnie zmetaforyzowanym procesem odgradzania się od nieszczęść i grozy świata - dobra książka na 2022.
32.71 zł
autor:
Na zaproszenie starszego brata Roya, Tracy wyjeżdża z Kalifornii i wraz z matką dołącza do niego w Indonezji, na jednej z wysp Parku Narodowego Komodo. Dla bohaterki, ignorowanej przez męża i zmęczonej wychowywaniem pięcioletnich bliźniaków, ta egzotyczna wycieczka ma być długo wyczekiwanym urlopem w raju: nurkowanie, oglądanie podwodnego świata mant i rekinów, relaks. To również okazja do odnowienia kontaktu z Royem prowadzącym chaotyczne życie po rozwodzie i oddalającym się od krewnych. ...
Czwarta z kolei powieść Davida Vanna wydana po polsku charakteryzuje się najlżejszym kalibrem i ładnymi opisami świata podwodnego. Ale oczywiście są też relacje międzyludzkie rodem z greckiej tragedii. Ukło­ny za kon­flik­ty tra­gicz­ne god­ne Ajschy­lo­sa, a opi­sy świa­ta pod­wod­ne­go przepiękne.
25.63 zł
Pochodzenie z różnych sfer społecznych, niespodziewana śmierć dwuletniego synka i druga kobieta w życiu męża wydają się być oczywistymi powodami rozwodu Ilonki i Pétera po ośmiu latach wspólnego, dostatniego życia. Ale czy to jest już cała prawda o ich małżeństwie i o nich samych? Ta prawdziwa to głęboka, psychologiczna powieść rozpisana na dwa głosy: żony i męża, w której Sándor Márai pyta o prawdę. O prawdziwą miłość, o prawdziwą kobietę i o prawdziwego mężczyznę, o prawdz...
Klasyczna powieść Máraiego, powstała na chwilę przed Żarem, utrzymana w podobnej poetyce i tonacji — to dobra rekomendacja dla uważnej lektury.
36.71 zł
„Archiwum zagubionych dzieci” to powieść szczególnie aktualna. Skłania do przeciwstawienia się nietolerancji, brakowi empatii i egoizmowi. Woła o ludzką solidarność, współczucie i odwagę w konfrontacji z problemami współczesnego świata. „Luiselli daje popis literackiego talentu, tworząc z jednej strony kameralną historię o bliskości i stracie, a z drugiej – polityczny traktat o społecznej odpowiedzialności, krzywdzie i szacunku dla innego” – Małgorzat...
Napisana z erudycją, poruszająca powieść o przekraczaniu granicy meksykańskiej przez dzieci. Bez taniego sentymentalizmu, ale z dużym ładunkiem emocjonalnym. Książ­ka war­ta uwa­gi nie tyl­ko ze wzglę­du na poru­szo­ny w niej pro­blem migra­cji. A że bez­li­to­śnie aktu­al­na tak­że z naszej stro­ny glo­bu, aż się pro­si o lekturę.