Józef Augustyn

Ur. 21 marca 1950 w Ołpinach – profesor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 'Ignatianum' w Krakowie, recenzent podręczników MEN do wychowania do życia w rodzinie - jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny "Życia Duchowego", redaktor naczelny "Pastores" (1998-2002), autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

O. Józef Augustyn opublikował około czterdziestu książek oraz ponad dwustu artykułów z zakresu psychologii i duchowości. Najważniejsze tematy podejmowane w jego pracach to: szkoła modlitwy, wprowadzenie w życie sakramentalne, rozeznanie duchowe, wychowanie do życia w rodzinie, problematyka młodzieży, wychowanie do celibatu.

Jego książki tłumaczone są na język rosyjski, czeski, słowacki, ukraiński.