Adam Józefiok

Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Specjalizuje się w tematyce sieci komputerowych (przełączanie, routing, bezpieczeństwo i projektowanie). Jest autorem publikacji polskich oraz zagranicznych z tej dziedziny. Brał udział w konferencjach naukowych (krajowych oraz międzynarodowych) dotyczących sieci komputerowych.
Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (www.wsti.pl), jednej z największych w kraju specjalistycznych uczelni informatycznych. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak technologie sieciowe i użytkowanie sieci, teleinformatyka i teoria sieci komputerowych, technologie sieci rozległych.
Na co dzień pracuje jako administrator sieci komputerowej w dużej firmie. Zarządza infrastrukturą sieciową oraz serwerową. Jego pasją jest pisanie książek, praca ze studentami oraz nauka języków obcych.
Jest autorem wielu publikacji z dziedziny informatyki również jak e-booki wydanych przez Wydawnictwo Helion.